رشته مدیریت بازرگانی – گرایش بیمه

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان رشته مدیریت بازرگانی – گرایش بیمه را مشاهده می نمایید.
رشته مدیریت بازرگانی – گرایش بیمه|39015241|le

توجه به شاخص­های
بازارگرایی در کنار نوآوري سازمانی
براي بقا و رشد بلندمدت سازمان امری ضروري است و نقش حیاتی­تري را در آینده سازمان­ها به­منظور دنبال نمودن تغییرات پرشتاب بازارهاي در
حال
تحول ایفا خواهد کرد. سازمان­های موفق سازمان­هایی هستند که عملکرد خود
را با ایجاد بهبود مستمر در خدمات و محصولات و از طریق شناسائی دقیق نیازهای
مشتریان و بازار ارتقائی پیوسته می­بخشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتقاء عملکرد
بازار از طریق مشتری گرايي و رقیب گرایی و تاثیر آن بر عملکرد مالی و غیر مالی
شرکت­های بیمه­ بازرگاني می­باشد. این تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت
گردآوری داده­ها توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش
متشکل از کارکنان نمایندگی­های بیمه نوین، بيمه پاسارگاد و بیمه ایران در شهر
تهران بوده و نمونه آماری مورد استفاده متشکل از 96 تن می­باشد که این تعداد از
طریق فرمول کوکران تعیین گردید. داده­های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه توزیع
شده در میان این مشتریان جمع­آوری گردیده و با استفاده از روش مدل­یابی معادلات
ساختاری و نرم افزار ای موس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پژوهش حاضر شامل ده
فرضیه اصلی می­باشد؛ نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از میان ده فرضیه اصلی
هشت فرضیه تأیید شده و دو فرضیه تأیید نشدند؛ به بیان دیگر، متغیر مشتری گرایی
دارای تأثیر مثبت و معناداری بر سه متغیر نوآوری خدمت، عملکرد بازار و بهبود خدمت
داشته و رقیب گرایی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری خدمت و بهبود خدمت دارد.
همچنین، متغیر نوآوری خدمت تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بازار و متغیر عملکرد
بازار نیز چنین رابطه­ای را با متغیرهای عملکرد مالی سازمان و عملکرد غیرمالی
سازمان در صنعت بیمه دارد. نتایج تأثیر معنادار متغیر رقیب­گرایی بر عملکرد بازار
و بهبود خدمت بر عملکرد بازار را در صنعت بیمه تأیید ننمودند.


مطالب دیگر:
📒تحقیق بررسي پيدايش و نمو نهضت جنگل📒تحقیق بخارا در ماورانهر📒پاورپوینت مديريت استراتژيك📒تحقیق تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره پهلوی اول و دو📒پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری CRM📒تحقیق سازمان ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی📒تحقیق دهه فجر انقلاب📒پاورپوینت مدیریت استراتژیک سازمان های مجازی📒پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر📒پاورپوینت مدیریت تغییر📒پاورپوینت مباني فلسفي رفتار سازماني مدیریت بحران📒تحقیق اهرام ثلاثه مصر📒پاورپوینت کلزا (توسعه و مدیریت)📒تحقیق آیت لله بهبهانی📒پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت📒تحقیق سيدحسن مدرس📒تحقیق دوره ساسانيان📒پاورپوینت روانشناسي استراتژيك📒تحقیق ايران و قدرتهاي بزرگ در آستانه جنگ جهاني اول📒پاورپوینت مدیریت رفتار موفقیت و ارتباط📒تحقیق تشکيلات اداری مالی عباسيان📒پاورپوینت بررسی کیفیت در سازمان📒پاورپوینت انگيزش در مديريت📒تحقیق تاريخ حرم مطهر حضرت رضا ( ع )📒تحقیق ایل شاهسوند